logo 
 
Ostatnia aktualizacja:
2012-07-30
Zasady aktualizacji:
więcej...


Left
Left
Left
Left

Strona główna

Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania
w ciągu S11 na odcinku Złotkowo - Autostrada A2 (Głuchowo)
Etap I długość 14,2 km

Kontrakt nr: GDDKiA O/PO/R-2/24/2009

Biuro Budowy:
Dąbrówka
ul. Parkowa
62-069 Palędzie
fax 61 890 10 74

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

Kierownik Projektu:
mgr inż. Grzegorz Struski

Nadzór inwestorski:
Lafrentz – Polska Sp. z o.o.
Przedstawiciel: Inżynier Kontraktu
inż. Marian Gajda

Wykonawca:
Lider: SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Partner: INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie

Finansowanie projektu:
ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

Zaakceptowana Cena kontraktowa:
brutto 458 710 740,19 PLN
(netto 375 992 409,99 PLN plus 22% podatek VAT 82 718 330,20 PLN)

Czas na realizację i data zakończenia robót :
Czas realizacji: 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
(z wyłączeniem okresów między 15 grudnia a 15 marca)
Przewidywana data zakończenia Kontraktu: 07.08.2011 r.


MAPA LOKALIZACJI
mapa
 
atelier A3 2009